FAQ » Słownik

VoIP – jest to nic innego jak komunikator głosowy  wykorzystujący protokół internetowy, może być również nazywany Telefonią IP, Telefonią internetową, i telefonem cyfrowym – jest przekierowaniem rozmowy głosowej poprzez Internet lub jakąkolwiek sieć na bazie IP.

SIP  (System Informacji Przestrzennej) – jest to protokół opracowany przez IETF MMUSIC Working Group i proponowany standardowo dla inicjowania, modyfikowania i zakończenia interaktywnych telekonferencji przez użytkownika jak i wideo, przesyłania wiadomości, gier online, czy wirtualnej rzeczywistości.

PSTN ( publiczna sieć telefonii przewodowej) – jest skoncentrowaną międzynarodową (globalną) publiczną telefonią przewodową podobnie jak Internet i opiera się na bazie Internetowego protokołu IP.

ISDN (Zintegrowana Usługowa Sieć Cyfrowa) – jest to typ przewodowego systemu sieci telefonicznej, który został  zaprojektowany w celu umożliwienia (przeciwnie niż w systemach analogowych) transmisji danych i dźwięku, poprzez zwykłą sieć przewodową, a dającą w efekcie lepszą jakość i prędkość, niż w systemach analogowych.

PBX  (Prywatna Centralka Firmowa) – jest centralką telefoniczną, stanowiąca własność prywatną jej użytkownika, w przeciwieństwie do tych, stanowiących własność usługodawcy telekomunikacyjnego.

IVR –interaktywna usługa głosowa stosowana w telefonii. Jest skomputeryzowanym systemem, umożliwiającym typowemu abonentowi telefonicznemu, wybieranie opcji głosowej z menu, a także interfejsu z komputerowego systemu.

DID – Bezpośrednie Wewnętrzne Wybieranie (zwana również DDI w Europie) jest to usługa oferowaną przez telefonicznych operatorów, w celu udostępnienia ich klientom systemu PBX, przez co telefoniczny usługodawca może przydzielać wiele numerów, wszystkim abonentom podłączonym do ich systemu PAX.